Zabieg krioterapii miejscowej można wykonać przy użyciu różnych metod:

1. Okłady z wykorzystaniem woreczków z lodem lub zamrożonym żelem silikonowym ew. roztworem soli.
- lód syntetyczny jednorazowy
- kompres
- lód syntetyczny w aerozolu

2. Częściowa kąpiel w wodzie z lodem.
3. Masaż lodem.
4. Zraszanie sprayem oziębiającym.
- lód syntetyczny w aerozolu
5. Ochładzanie metodą kontaktową - urządzenie termoelektryczne.
6. Nadmuch parami azotu (temperatura gazu u wylotu z dyszy może wynosić od -160st.C do -196 st.C).
7. Nadmuch mieszaniną par azotu i schłodzonego powietrza atmosferycznego
(temp. mieszaniny gazów u wylotu z dyszy od -100 st. C do -178 st.C).
8. Nadmuch zimnym powietrzem (temperatura gazu u wylotu z dyszy od -30 st. C do -34 st.C).

Pacjent, poddany zabiegowi krioterapii odczuwa przez kilkanaście sekund paradoksalnie ciepło, co jest skutkiem
skurczu naczyń. Potem następuje szybkie rozszerzenie naczyń krwionośnych (może osiągnąć nawet czterokrotnie
większą wartość niż przed zabiegiem) i przyspieszenie przepływu krwi, utrzymujące się przez 3-4 godziny.
Przekrwienie jest tym większe, im znaczniejsze było oziębienie.Kilkugodzinne przekrwienie w obrębie tkanek sprzyja nie tylko lepszej przemianie materii,  ale i eliminacji nagromadzonych tam szkodliwych produktów przemiany materii.

Efektem zabiegu jest długotrwałe ogrzanie wybranego fragmentu ciała, bardziej korzystne niż ogrzanie energią
cieplną z zewnątrz. Po kilku godzinach zmniejszaja sie obrzeki chłodzonych tkanek, poprawia się też przepływ i oczyszczanie chłonki w
układzie limfatycznym. Zastosowanie bardzo niskich temperatur  pozwala skrócić czas zabiegu i osiągnąć trwalszy oraz pełniejszy efekt terapeutyczny miejscowego chłodzenia.  Pociąga to za sobą znaczny wzrost ukrwienia narządów wewnętrznych.
Kilkugodzinne przekrwienie w obrębie tkanek sprzyja nie tylko lepszej przemianie materii,  ale i eliminacji nagromadzonych tam szkodliwych produktów przemiany materii.


Źródła:
http://www.itcimp.pwr.wroc.pl/
OPM 11/02, Dział: Rehabilitacja......http://www.elamed.com.pl/medyczny