Przebieg zabiegu w komorze kriogenicznej

Wskazania dotyczące ubioru:
spodenki sportowe  lub stroje kąpielowe (u kobiet), drewniaki, ciepłe, najlepiej wełniane skarpety
i rękawiczki, przepaska osłaniająca uszy, maska ochraniająca usta i nos jako zabezpieczenie układu oddechowego.

Komory kriogeniczne różnią się między sobą wielkością, ilością pomieszczeń oraz przede wszystkim rodzajem zastosowanego czynnika chłodzącego. Ze względu na sposób chłodzenia, wyróżniamy następujące rodzaje kriokomór: