Sonda
Dlaczego zdecydowałeś się kąpać zimą?
 
LogowanieKto jest online?
Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 
Reklama
KlasyczneButy.pl ul. Partyzantów 33, Gdańsk.


www.KlasyczneButy.pl

Świat męskich butów w Gdańsku- Klasyka jest zawsze modna

www.KlasyczneButy.pl
Aktywność na FB

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.001 seconds, 1.06 MB
Application afterInitialise: 0.052 seconds, 4.44 MB
Application afterRoute: 0.062 seconds, 5.29 MB
Application afterDispatch: 0.134 seconds, 10.42 MB
Application afterRender: 0.227 seconds, 12.04 MB

Zużycie pamięci

12753304

Zapytań do bazy danych: 21

  1. SELECT *
      FROM jos_session
      WHERE session_id = '7040700d8c23bb22c43d1d571cf0a2ff'
  2. DELETE
      FROM jos_session
      WHERE ( time < '1518929928' )
  3. SELECT *
      FROM jos_session
      WHERE session_id = '7040700d8c23bb22c43d1d571cf0a2ff'
  4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
      VALUES ( '7040700d8c23bb22c43d1d571cf0a2ff','1518930828','','0','1','0' )
  5. SELECT *
      FROM jos_components
      WHERE parent = 0
  6. SELECT folder AS type, element AS name, params
      FROM jos_plugins
      WHERE published >= 1
      AND access <= 0
      ORDER BY ordering
  7. SELECT m.*, c.`option` AS component
      FROM jos_menu AS m
      LEFT JOIN jos_components AS c
      ON m.componentid = c.id
      WHERE m.published = 1
      ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
  8. SELECT *
      FROM jos_jcomments_settings
  9. SELECT template
      FROM jos_templates_menu
      WHERE client_id = 0
      AND (menuid = 0 OR menuid = 68)
      ORDER BY menuid DESC
      LIMIT 0, 1
  10. SELECT c.*, s.id AS sectionid, s.title AS sectiontitle, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END AS slug
      FROM jos_categories AS c
      INNER JOIN jos_sections AS s
      ON s.id = c.section
      WHERE c.id = 46
      LIMIT 0, 1
  11. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email , ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count
      FROM jos_content AS a
      LEFT JOIN jos_categories AS cc
      ON a.catid = cc.id
      LEFT JOIN jos_users AS u
      ON u.id = a.created_by
      LEFT JOIN jos_groups AS g
      ON a.access = g.id
      LEFT JOIN jos_content_rating AS v
      ON a.id = v.content_id
      WHERE 1
      AND a.access <= 0
      AND a.catid = 46
      AND a.state = 1
      AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2018-02-18 05:13:48' )
      AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2018-02-18 05:13:48' )
      ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
      LIMIT 0, 10
  12. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email , ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count
      FROM jos_content AS a
      LEFT JOIN jos_categories AS cc
      ON a.catid = cc.id
      LEFT JOIN jos_users AS u
      ON u.id = a.created_by
      LEFT JOIN jos_groups AS g
      ON a.access = g.id
      LEFT JOIN jos_content_rating AS v
      ON a.id = v.content_id
      WHERE 1
      AND a.access <= 0
      AND a.catid = 46
      AND a.state = 1
      AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2018-02-18 05:13:48' )
      AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2018-02-18 05:13:48' )
      ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
  13. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
      FROM jos_modules AS m
      LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
      ON mm.moduleid = m.id
      WHERE m.published = 1
      AND m.access <= 0
      AND m.client_id = 0
      AND ( mm.menuid = 68 OR mm.menuid = 0 )
      ORDER BY position, ordering
  14. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
      FROM jos_content AS a
      INNER JOIN jos_categories AS cc
      ON cc.id = a.catid
      INNER JOIN jos_sections AS s
      ON s.id = a.sectionid
      WHERE a.state = 1 
      AND a.access <= 0
      AND cc.access <= 0
      AND s.access <= 0
      AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-02-18 05:13:48' ) 
      AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-02-18 05:13:48' )
      AND cc.id = 1
      AND cc.section = s.id
      AND cc.published = 1
      AND s.published = 1
      ORDER BY a.ordering
  15. SELECT *
      FROM jos_banner
      WHERE showBanner = 1
      AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
      AND cid = 2
      AND catid = 41
      ORDER BY sticky DESC, ordering
      LIMIT 0, 2
  16. UPDATE jos_banner
      SET impmade = impmade + 1
      WHERE bid = 10
  17. SELECT id, title, CASE WHEN CHAR_LENGTH(alias) THEN CONCAT_WS(':', id, alias) ELSE id END AS slug 
      FROM jos_polls
      WHERE id = 15
      AND published = 1
  18. SELECT id, text
      FROM jos_poll_data
      WHERE pollid = 15
      AND text <> ""
      ORDER BY id
  19. SELECT guest, usertype, client_id
      FROM jos_session
      WHERE client_id = 0
  20. SELECT *
      FROM jos_banner
      WHERE showBanner = 1
      AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
      AND cid = 2
      AND catid = 13
      ORDER BY sticky DESC, ordering
      LIMIT 0, 1
  21. UPDATE jos_banner
      SET impmade = impmade + 1
      WHERE bid = 9

Wczytane pliki języka

Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

Brak

Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

Brak