Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.001 seconds, 1.06 MB
Application afterInitialise: 0.058 seconds, 4.44 MB
Application afterRoute: 0.069 seconds, 5.30 MB
Application afterDispatch: 0.098 seconds, 7.30 MB
Application afterRender: 0.179 seconds, 9.12 MB

Zużycie pamięci

9684696

Zapytań do bazy danych: 15

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '55970befa0c5bd6e53e7ca4349138944'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1524446059' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '55970befa0c5bd6e53e7ca4349138944'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '55970befa0c5bd6e53e7ca4349138944','1524446959','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT *
    FROM jos_jcomments_settings
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 11. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 41
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 12. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 10
 13. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0
 14. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 15. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 9

Wczytane pliki języka

Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

Brak

Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

Brak